Hisse Yorumları Yatırımcılara Yeni Ufuklar Açıyor

Hisse Yorumları Yatırımcılara Yeni Ufuklar Açıyor

Sözcük anlamı ‘’pay’’ olan hisse kavramı daha çok ekonomik bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi arasında bölünmüş ya da bölüştürülmüş bir bütünden her birine düşen pay hisse olarak adlandırılmaktadır. Hisse senedi ise, bir şirketin eş değer parçalarının her birinin oluşturmuş olduğu birimlerdir. Hisse senedi şirket sahipleri arasındaki belgeyi ifade eder. Hisse senetleri, ekonomi piyasalarının en bilinen elemanlarındandır. Borsa dendiğinde ilk akla gelen olgu; hisse senetleridir. Büyük firmalarda hisselerini halka açarak, iştiraklerine katılan yatırımcı sayısını arttırma yoluna gitmişlerdir. Bu sadece bu firmalar hem sermayelerini arttırmış hem de marka değerlerini yükseltmişlerdir.

Ekonomik piyasaların en önemli unsurlarından birisi olarak ortaya çıkan hisse senetleriyle ilgili birçok yerden bilgi bulmak mümkündür. Bilgi çağının en parlak dönemini yaşadığımız günümüz dünyasında, internet üzerinden yayın yapan forumlar sayesinde hisse yorumları hakkında bilgiler edinerek, yatırım yaparken bazı önemli ipuçlarının öğrenilmesinin yolu açılmıştır. Böylece yatırımcılar, yatırım yaparken daha az risk alma olanağına kavuşmuştur. Genellikle internet ortamında yapılan yorumlar sağlıklı olmamaktadır. Onun için rastgele forumlara bakarak yorumları takip etmek yatırımcılar açısından riski olabilir. Bu riski en aza indirmek için, daha çok alanında uzman, belirli bir ciddiyeti olan ve kendini kanıtlamış forum sayfalarını takip etmek gerekir.

Hisse yorumları genellikle, hamiline yazılı hisse senetleri ya da nama yazılı hisse senetleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, primli ve primsiz hisse senetleri, kurucu ve intifa hisse senetleri, bedelli ve bedelsiz hisse senetleri üzerine yapılan kişisel görüşleri ifade eder. Bu kadar çok hisse senedi çeşidi olunca, hisse yorumları alanı da oldukça geniş bir içeriği kapsar. Bu doğrultuda birden fazla forum sayfalarını okumak bu sayfalardaki yorumları karşılaştırarak bir yargıya varmak yatırımcıya daha doğru kararlar alması noktasında avantaj sağlar.

İlgili mesajlar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir