FED Nedir?

FED Nedir?

Dünya üzerinde pek çok kurumun Amerika ve Amerika kurumları aracılığıyla işlediğini biliyoruz. Özellikle ekonomi konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin yetkin bir isim olması dolayısıyla tüm dünya piyasalarını etkilemektedir. Yaşanan olumlu ve olumsuz değişimler, diğer ülkelerde de yakın manada hissedilmekte ve dengeleri değiştirmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Buhran döneminde kendi piyasalarında büyük dengesizlikler meydana gelmiştir. Bu değişim tüm dünya ülkeleri üzerinde etkisini göstermekte gecikmemiştir. Çünkü doların piyasa içerisinde değer kaybetmesi ya da değer kazanması, ekonomi piyasasının en önemli değişkenlerinin başında gelmektedir.

Ekonomi konusunda da büyük güç olan Amerika Birleşik Devletleri, 1913’te çıkardığı Federal Reserve yasası ile kurduğu bankalar organizasyonuna FED denilmektedir. Amerika Merkez Bankası’nın da desteği aracılığıyla FED meydana getirilmiştir. Amerika’nın yaşadığı kriz döneminin ardından yani büyük buhran olarak adlandırılan dönemin ardından yetkilerinin arttırılması ile FED Amerika Birleşik Devletleri içerisinde önemli bir yere oturmaktadır. Nitekim merkez bankalarının da özgürleştirilmesi ile FED özgür bir yapıya sahip olmuş ve yetkileri artmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin etki gücü, FED üzerinde de bulunmakta ve böylelikle dünya ülkelerinin piyasalarını büyük ölçüde etkilemektedir. Asıl amacı ekonomik istikrar sağlamak olduğu için, etki gücü de giderek artmaktadır. FED’in önemli görevlerinden bir diğeri de faiz oranlarının belirlenmesidir. Bankaların aldığı paralar üzerinde faiz oranları belirleyerek, piyasa düzenlemesini de yapmaktadır. FED dediğimiz oluşum, aslında bankaların denetlenmesi ve kontrol edilmesi aracılığıyla ülke piyasasındaki istikrarın sağlanması ve böylelikle olası krizlerin önlenmesidir. Bu temel görevin etkileyiciliği dünya ülkeleri üzerinde de hâkimiyet kurmakta ve denetim sağlamaktadır. Doların piyasa üzerindeki değeri itibariyle bu denetimin sağlanması mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, FED özgür bir kurum olarak, ülke içi ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

İlgili mesajlar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir